Architectenburo 08 bvba | Expertise

Expertise

Expertise bij bouwproblemen.

Wat:

Onderzoek naar technische problemen in gebouwen in diverse categorieën:

- Structurele problemen, scheuren, barsten, zettingen in het gebouw

- Vochtproblemen en problemen van bouwfysische aard

- Tussenkomst bij problemen tijdens of na de uitvoering van bouwwerkzaamheden.
De bouwexpert zal de technische oorzaak van de problemen onderzoeken en eventuele mogelijke oplossingen voorstellen.

Hoe:
In eerste instantie wordt een plaatsbezoek ingericht waarbij vaststellingen gebeuren van de schade.
Tijdens dit plaatsbezoek zal aan de hand van de ervaring van de deskundige, de onderzoeksmethode worden vastgelegd.

Door middel van diverse meettoestellen en indien nodig een destructief onderzoek kan de oorzaak van de schade achterhaald worden.
Indien nodig zal hiervoor een tweede plaatsbezoek georganiseerd worden.
Hiervan wordt steeds een verslag opgemaakt.

Wie:   
Particulieren
Verzekeringsmaatschappijen
De rechtbank
Aannemers
Advocaten

Wanneer:
Advies bij aankoop woning + raming kosten renovatie,
Waterschade,
Schade tijdens of na bouwproces
Bouw – en conceptfouten

Meettoestellen:
Diverse vochtmeters
Temperatuurmeter
Warmtebeeld camera

Kostprijs:
Voorafgaand zal een beschrijving van de schade worden opgevraagd aan de hand van foto’s,
Aan de hand hiervan zal een prijsofferte worden opgemaakt en per mail worden verstuurd.
Na goedkeuring van de offerte zal contact met u worden opgenomen voor inrichten van het plaatsbezoek.

Opleidingen:

Opleiding gerechtelijke expertise met optie verzoening gevolgd bij NCDAB in 2008.
Aangesteld door diverse rechtbanken sinds einde 2008.
Cursus bemiddelaar bMediation (eind 2014)